Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Tıbbi Cihazlar Mobil Cihaz Piyasasında 2023 Yılına Kadar 8 Kat Büyüme Gösterecek

Tıbbi Cihazlar Mobil Cihaz Piyasasında 2023 Yılına Kadar 8 Kat Büyüme Gösterecek
Ceren Gülpınar

Yapılan tahminlere göre tıbbi cihazlar, mobil sağlık pazarlarında 2013 yılındaki 5.1 milyar dolarlık değerinden, 2023’te 41.8 milyar dolara ulaşarak gelecek 10 yılda 8 kat büyüyecek. Lux Research tarafından yapılan açıklamaya göre mobil cihaz pazarında hakim güç olan tıbbi cihaz piyasasının 2018 yılından sonra dalgalanma göstereceği de tahmin ediliyor.

hiv

 

Araştırmalar, klinik mobil sağlık cihaz entegrasyonu zamanla doktorların iş akışları içinde artacak dese de veri gizliliği, bütçe yetersizliği ve işbirliğinin sağlanamaması gibi engellerin sürmesinden dolayı vital bulguların izlenmesi ve tanı cihazları 10 yılın sonunda piyasada dalgalanma gösterecek. Lux Research ortağı Nick Kurkjy çoğu kez gerçek verilerden sapan ve abartılan tüketici cihaz gelirlerine karşın, klinik cihaz gelirlerinin katma yazılım hizmetleri ve büyük gelir kaynaklarının yardımıyla 2020’ye kadar artacağını söylüyor. İyileşme süresinin kısaltılıp hasta geri kabul oranlarının azaltılması sağlanabilirse, cihazların sağlık kuruluşları için maliyet tasarrufu sağlayacağı da ortada.

Araştırmalar vital bulgular ve tanı cihazları sektörlerinin 32.9 milyar dolarlık bütçe ile 2023 yılına kadar mobil cihaz pazarını %75 oranla telafi edeceğini öngörüyor.

Diğer bir araştırma olan Grand View Research‘e göre ise küresel mobil sağlık pazarı %47’lik büyüme ile 49 milyar dolara yaklaşacak.

Kronik hastalık yönetimi tarafından yürütülen araştırma firmaları, görüntüleme hizmetlerinin baskınlığını sürdüreceğini ve mobil sağlık pazarının 2014-2020 yılları arasında hızlıca büyüyeceğini gösteriyor.

MedData Group tarafından yapılan araştırmalara göre 500 hekimin 3’te 2’si iş akışlarında mobil uygulamaları kullanıyor ve %60’ı EHR (hasta sağlığı ile ilgili elektronik kayıt bilgileri) sağlayan cihaz teknolojisiyle yakından ilgili. Doktorlara önümüzdeki 12 ay içinde hangi mobil uygulamaları kullanacakları sorulduğunda elde edilen cevaplar:

  • Mobil EHR ulaşımı ve ilaç kullanım bilgileri
  • Tıbbi cihazlar ve tanı
  • Hasta portalları
  • Güvenli fatura bilgilendirmesi ile ilgili 4 uygulamaya işaret ediyor.

MedData Group‘un söylemlerine göre doktorlar gözle görülebilir kazanç sağlandığı takdirde, tıbbi uygulamaların çeşitlilik göstermesini olumlu karşılıyorlar. Değişime ve gelişime açık teknoloji, bazı alanlarda dikkate alınmasa da elde edilen veriler doktorların iş hayatlarını kolaylaştıracak birçok yeni cihaz ve uygulama olduğunu açıkça göstermekte.

 

Submit a Comment