Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Mobil Sağlık Uygulamaları Araştırması

Mobil Sağlık Uygulamaları Araştırması
Onur Tuhta

Uluslararası danışmanlık firması PwC, Kanada’da mobil sağlık uygulamalarına ilişkin bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına göre; yaklaşık üç Kanadalıdan ikisinin, kendileri ya da yakınları için mobil sağlık uygulaması kullandıkları ortaya çıkmıştır.

Bu araştırmaya dayanarak, PwC sağlık partnerlerinden Will Falk: “Kanadalılar mobil sağlık uygulamaları kullanımında başarılılar ve mobil sağlık alanı bu ülkede daha da geliştirilebilir. Hatta bundan sonraki uygulamalarda ‘hasta odaklılık’ daha da artmalı.” açıklamasında bulunmuştur.

Araştırma sonucu orta çıkan dikkat çekici verilere baktığımızda;

Katılımcılardan,

%34’ü doktora daha kolay ulaştıkları için mobil uygulamaları kullandıklarını açıklamıştır.

%52’si sağlık uygulamalarıyla, hizmete daha hızlı ulaştıklarını belirtmektedir.

%48’i mobil sağlık uygulamalarıyla birlikte sağlığın kalitesinin artacağını düşünmektedir.

%46 , mobil uygulamaların sağlık harcamalarını azaltacağına inanmaktadır.

Ankete katılan doktorların %59’u ise mobil uygulamalar konusunda sağlık sektörünün gelişeceğini, ancak hızlı bir yayılım için henüz erken olduğunu belirtmiştir.

Araştırmanın tamamına erişmek isterseniz linke tıklayınız.

Submit a Comment